قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
276 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رند عالم سوز
رند عالم سوز
تا بی سرو وپا باشد اوضاع فلک زین دست
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی
حافظ
ترکیب و اجرا
به قلم رند
IMG_۲۰۱۷۰۱۰۳_۱۸۴۷۲۶_۲۴۷.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست...
حافظ
ترکیب و اجرا
به قلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۲۲۶_۲۲۲۱۰۴_۸۱۹.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یادباد
حافظ
به قلم رند
IMG_20161225_194823_290.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
هیچ...
به قلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۲۲۲_۲۳۵۴۱۶_۴۴۳.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ایمان بیاوریم به اغاز فصل سرد
فروغ
به قلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۲۲۰_۱۹۳۸۳۱_۷۹۷.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نوشتن یلدا به شکل انار
تلفیقی از خطوط کرشمه و شکسته و ثلث
بهمراه شعری از پروین اعتصامی
دور است کاروان سحر زینجا
شمعی بباید این شب یلدا را
به قلم رند
یلدا بر همگان شادباش و خجسته باد
yalda95.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ای صبا امشبم مدد فرمای
که سحرگه شکفتنم هوس است
حافظ
به قلم رند
547654136.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
پوریای ولی
ترکیب و اجرای بداهه
به قلم رند
5885466984.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 13 14 15 16 17