قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
245 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رند عالم سوز
رند عالم سوز
از بیم و امید عشق رنجورم....
فروغ
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۱_۲۳۲۱۱۰_۹۳۴.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی ، منو عاشقی و مستی
سعدی
7557886.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست
مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست
سعدی
47778.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
خط و ترکیب و اجرای بداهه
به قلم رند
IMG_20161016_233159.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
اثری به خط ثلث
ترکیب و اجرای بداهه
به قلم رند
IMG_20161014_174357.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه برزانوی غم است
محتشم کاشانی
خط رند
IMG_20161012_173826.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
خوشنویسی روی دستمال کاغذی با قلم نی
سر آن ندارد امشب که براید آفتابی
سعدی
ترکیب و اجرای بداهه
بقلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۰۰۵_۲۱۳۱۲۷_۹۰۴.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است
حافظ
بمناسبت روز 20 مهر ، روز جهانی حافظ شیرازی
خط و ترکیب و اجرای بداهه
بقلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۰۱۰_۱۶۳۰۱۹_۲۰۵.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 13 14 15 16 17
DB Queries: 58 (0.2638s) | CACHE Queries: 34 (0.0016s) | Script Execution Time: 0.302 | Memory usage: 1.28MB | Server Load Average: 0.16, 0.18, 0.16