قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
276 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رند عالم سوز
رند عالم سوز
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
سیمین بهبهانی
خط و ترکیب بداهه
به قلم رند
47777554.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نوشتن کلمه ویستا
با شکلی متفاوت
با خط شکسته
به قلم رند
5599888.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
سنگ ها بسته اند و سگ ها رها
خط و ترکیب بداهه
به قلم رند
477774564.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نمی بینم از همدمان هیچ بر جای.....
حافظ
به قلم رند
IMG_20170110_214544_896.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم
آزادم کن که لایق بند نیم
خیام
به قلم رند
IMG_20170110_014850_155.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
از زندگی
از اینهمه تکرار خسته ام
محمد علی بهمنی
خط : رند
45465548.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین
حافظ
خط : رند
55487444.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
محمد علی بهمنی
خط : رند
IMG_20161229_215159_573.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 12 13 14 15 16