قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
245 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رند عالم سوز
رند عالم سوز
اثری ویژه روز جهانی کوروش
IMG_20161027_232558.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نقطه
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۵_۱۹۵۱۵۴_۹۵۵.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
گرچه غم و رنج من درازی دارد........
خیام
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۲_۱۱۰۸۳۹_۵۰۲.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
یکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی کند...
هوشنگ ابتهاج
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۲_۱۱۱۶۳۹_۹۴۱.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم...
سعدی
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۲_۱۱۱۴۵۸_۶۵۵.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
تنها تویی با من ای خوبتر تکیه گاهم
چشمم چراغم پناهم
اخوان ثالث
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۲_۱۱۱۲۱۵_۷۲۰.JPG
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی ...
حافظ
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۲_۱۱۱۰۱۶_۸۷۱.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
آب آیینه عشق گذران است
فریدون مشیری
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۲_۱۱۰۶۳۵_۶۱۱.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 12 13 14 15 16
DB Queries: 73 (0.392s) | CACHE Queries: 36 (0.0026s) | Script Execution Time: 0.447 | Memory usage: 1.32MB | Server Load Average: 0.2, 0.17, 0.15