قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
245 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رند عالم سوز
رند عالم سوز
ترا من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوشتر از اینت ندانم
فریدون مشیری
خط و اجرای بداهه
به قلم رند
IMG_20161123_231437.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
پاییز جان
چه سرد چه دردآلود
چون من تو نیز تنها ماندستی
فصل فصل های نگارینم
سرد سکوت خود را بسراییم
پاییزم ای قناری غمگینم
اخوان ثالث
خط و اجرای بداهه
به قلم رند
IMG_20161122_001726.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
برو بکار خود ای واعظ این چه فریادست...............
حافظ
خط و ترکیب و اجرای بداهه
بقلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۱۱۶_۱۹۳۴۰۱_۶۹۲.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
سلام
حال همه ما خوب است
ملالی نیست جز گم شدن گاه بگاه خیالی دور
که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند .
سید علی صالحی
خط و ترکیب و اجرای بداهه
به قلم رند
IMG_20161113_234004.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
گلدان هنر ،‌گلدان زندگی
خوشنویسی روی گلدان سفالی
به قلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۱۰۵_۱۱۲۷۰۷_۷۱۱.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
مستیم
مستیم
مستیم
مستیم
و دانیم هستیم.
اخوان ثالث
به قلم رند
IMG_۲۰۱۶۱۱۰۳_۲۲۵۵۱۷_۲۹۵.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
بود آیا که در میکده ها بگشایند....
IMG_۲۰۱۶۱۰۳۱_۱۲۰۱۳۸_۷۳۷.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
اثری روی گلدان سفالی
IMG_۲۰۱۶۱۰۲۶_۱۹۳۳۵۲_۹۷۴.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 11 12 13 14 15
DB Queries: 45 (0.2279s) | CACHE Queries: 29 (0.0018s) | Script Execution Time: 0.274 | Memory usage: 1.16MB | Server Load Average: 0.24, 0.18, 0.15