قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
266 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

رند عالم سوز
رند عالم سوز
ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی
سعدی
خط و ترکیب
به قلم رند
IMG_20170125_153330_194.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
یک اثر چلیپا
با ترکیب و اجرای بداهه
بدون ترکیب از قبل تعیین شده
دوستان نقد بفرمایید
IMG_20170123_172715_012.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
طراحی اسم پری عیسی زاده
به خط شکسته
به قلم رند
IMG_20170121_202232_662.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
حافظ
به قلم رند
IMG_20170117_190359_058.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
تقدیم به آتش نشانان وطن
به قلم رند
IMG_20170119_191132_675.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ
خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن
ابوسعید ابوالخیر
خط و ترکیب
به قلم رند
4476778.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
سیمین بهبهانی
خط و ترکیب بداهه
به قلم رند
47777554.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نوشتن کلمه ویستا
با شکلی متفاوت
با خط شکسته
به قلم رند
5599888.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 10 11 12 13 14
DB Queries: 43 (0.2971s) | CACHE Queries: 32 (0.0019s) | Script Execution Time: 0.340 | Memory usage: 1.18MB | Server Load Average: 0.17, 0.08, 0.06