قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
لیسانس زبان و ادبیات فارسی در سال 1381موفق به کسب درجه ممتاز خوشنویسی در محضر استاد عزیز و گرامی ام آقای سید قاسم نژاد حسینی شدم و در حال حاضر هنر جوی دوره فوق ممتاز می باشم

مشخصات

موارد دیگر
سید یوسف
67 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

سید یوسف
سید یوسف
https://telegram.me/ghasemcalligraphy
image.jpg image.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
استاد فلاح
578519_346769548748319_812603814_n.jpg 393727_346769525414988_935026825_n.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
تقدیم به دوستداران خط استاد فلاح
FB_IMG_1422594260990.jpg FB_IMG_1422594188609.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
تقدیم به دوستداران خط استاد فلاح
photo_2015-10-10_07-40-22.jpg photo_2015-10-10_07-40-04.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
استاد امیر خانی - مهر 94
photo_2015-10-03_21-16-57.jpg photo_2015-10-03_21-17-02.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
استاد فلاح
image.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
تقدیم به دوستداران خط استاد فلاح -غلط گیری های استاد
photo_2015-09-05_07-27-58.jpg photo_2015-09-05_07-28-02.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
سید یوسف
سید یوسف
حضرت استاد امیرخانی
photo_2015-09-05_07-28-15.jpg
الخیر فی ما وقع(در آنچه برای من اتفاق می افتد خیری نهفته است )
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9