قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور مثل خواب دم صبح و چنان بی تابم که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت بروم تا سر کوه . . . . . . دورها آوایـــــــــــــــــــــــی است که مرا می خواااااااااند

مشخصات

موارد دیگر
معجز نگار................
3 پست
زن
معجز نگار................
معجز نگار................
و ان الساعه ........

بقلم حقیر
IMG_8248.jpg
لحظه‌ي آمدن و رفتن ما تنهاييست .....
معجز نگار................
معجز نگار................
کاش دائم دل ما از تو بلرزد ای عشق
آندلی کز تو نلرزد به چه ارزد ای عشق
از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم
یادگار از تو چه شبها، چه سحرها دارم
با تو ای راهزن دل چه سفرها دارم
گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم
لحظه‌ي آمدن و رفتن ما تنهاييست .....
معجز نگار................
معجز نگار................
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی، لب پنجره
پر از خاطرات ترك خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم

اگر دل دلیل است، آورده ایم
اگر داغ شرط است، ما برده ایم

اگر دشنه دشمنان، گردنیم!
اگر خنجر دوستان، گرده ایم؟!

گواهی بخواهید، اینك گواه:
همین زخمهایی كه نشمرده ایم!

دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست، عمری به سر برده ایم
ادامه ...
لحظه‌ي آمدن و رفتن ما تنهاييست .....