قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

میرعماد

گروه عمومی · 97 کاربر · 202 پست
برهانی
برهانی
تلاشهایی در جهت بررسی تصویری سوره حمد میرعماد

این سه تصویر قطع کوچکی دارند. دومی یک نمون از فضابندی هست که انشاء الله سر فرصت به مورد در دیدگاه توضیح خودم رو عرض میکنم و سومی هم نمایی از همه تصویر آنالیزها که به علت پیچیدگی مبحث و کمبود فرصت و آگاهی به همین موارد اکتفا شده.
این سه لینک تصویر 25 تایی بزرگ هست که هر کدوم تقریبا حجمشون 3 مگابایت هست و اولی بزرگ تصویر سوم و دومی سیاه و سفید و سومی هم با رنگهای متضاد هست جهت بررسی تکمیلی و تطبیقی.
Mir_Emad_A.jpg تصویر بزرگ رنگی
Mir_Emad_A2.jpg تصویر بزرگ سیاه و سفید
Mir_Emad_A3.jpg تصویر سوم با رنگ متضاد [لینک]
Mir_Emad_00.jpg Mir_Emad_01.jpg S.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
برهانی
برهانی
تلاشهایی در جهت بررسی تصویری سوره حمد میرعماد

این سه تصویر قطع کوچکی دارند. دومی یک نمون از فضابندی هست که انشاء الله سر فرصت به مورد در دیدگاه توضیح خودم رو عرض میکنم و سومی هم نمایی از همه تصویر آنالیزها که به علت پیچیدگی مبحث و کمبود فرصت و آگاهی به همین موارد اکتفا شده.
این سه لینک تصویر 25 تایی بزرگ هست که هر کدوم تقریبا حجمشون 3 مگابایت هست و اولی بزرگ تصویر سوم و دومی سیاه و سفید و سومی هم با رنگهای متضاد هست جهت بررسی تکمیلی و تطبیقی.
Mir_Emad_A.jpg تصویر بزرگ رنگی
Mir_Emad_A2.jpg تصویر بزرگ سیاه و سفید
Mir_Emad_A3.jpg تصویر سوم با رنگ متضاد [لینک]
Mir_Emad_00.jpg Mir_Emad_01.jpg S.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
برهانی
برهانی
تلاشهایی در جهت بررسی تصویری سوره حمد میرعماد

این سه تصویر قطع کوچکی دارند. دومی یک نمون از فضابندی هست که انشاء الله سر فرصت به مورد در دیدگاه توضیح خودم رو عرض میکنم و سومی هم نمایی از همه تصویر آنالیزها که به علت پیچیدگی مبحث و کمبود فرصت و آگاهی به همین موارد اکتفا شده.
این سه لینک تصویر 25 تایی بزرگ هست که هر کدوم تقریبا حجمشون 3 مگابایت هست و اولی بزرگ تصویر سوم و دومی سیاه و سفید و سومی هم با رنگهای متضاد هست جهت بررسی تکمیلی و تطبیقی.
Mir_Emad_A.jpg تصویر بزرگ رنگی
Mir_Emad_A2.jpg تصویر بزرگ سیاه و سفید
Mir_Emad_A3.jpg تصویر سوم با رنگ متضاد [لینک]
Mir_Emad_00.jpg Mir_Emad_01.jpg S.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج