قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

میرعماد

گروه عمومی · 98 کاربر · 202 پست
@ScanCalligraphy عضو گروه شد. 1396/12/22 - 20:33
Memari
Memari
" علی را قدر پیغمبر شناسد
که هر کس خویش را بهتر شناسد "
شعر: فیّاض لاهیجی
تکیه میر فندرسکی اصفهان، میر عماد
Mir Emad 5.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سطرنستعلیق:به قلم میر عمادالحسنی(ره)
miremad5.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:استاد کل میر عمادالحسنی
miremad4.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:استاد کل میر عمادالحسنی(ره)
miremad3.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای نستعلیق:استاد کل میر عمادالحسنی(ره)
miremad2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چلیپای بی نظیر از استاد کل میر عماد(ره)
miramad1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یک قطعه خط نستعلیق از کتاب پند نامه به رقم استاد میر عماد(ره) [فایل]
3232.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15