قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من اهل تکاب از شهرهای اذربایجانغربی هستم ابتدا از محضر استاد عارف پیشه استاد منوچهر صحرائی کسب فیض کردم سپس نزد استادمرحوم اباصلت صادقی و استاد جمشید یاری به کار خود ادامه دادم و فوق ممتاز را نزد استاد صداقت جباری تلمذ میکنم

مشخصات

موارد دیگر
mehryar
19 پست
مرد
mehryar
mehryar
چه فتنها که ز هر گوشه سر بر اورده اثر حقیر
002.jpg
mehryar
mehryar
من واستاد جباری
4.jpg
mehryar
mehryar
باز اثر بی نظیر از مرحوم استاد
imag0332copy.jpg
mehryar
mehryar
استاد هنوز باور ندارم که تو از میان ما رقتی
090720101289.jpg
mehryar
mehryar
عبادت ازادگان اثر استاد صادقی
98899886.jpg
mehryar
mehryar
مرحوم استاد صادقی
ostadabasaltsademim.jpg
mehryar
mehryar
کتیبه ای زیبا از استاد صادقی
asadeghisaba7232uiu.jpg
mehryar
mehryar
چقدر زیباست اثر استاد صادقی
ostadabasaltsadeghi8.jpg
صفحات: 1 2 3