قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دارای مدرک ممتاز خوشنویسی و هنر جوی دوره فوق ممتاز

مشخصات

موارد دیگر
معصوم
75 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)
معصوم
معصوم
سلام
Copy of ۲۰۱۵۰۴۱۴_۱۸۰۷۲۸.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
مشتاق راهنمایی های دوستان
۲۰۱۵۰۴۰۱_۱۷۲۵۲۹ (0).jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
متن کتابت که دوستان گفتن عکسش واضح نیست سعی کردم دوبارء عکس بگیرم
۲۰۱۵۰۲۲۸_۱۲۴۴۰۳.jpg ۲۰۱۵۰۲۲۸_۱۲۴۴۳۸.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
این دو نمونه از سوالات امتحان فوق ممتاز بهمن ماء که خودم ترکیب زدم البته فقط برای این که خودم رو بسنجم وگرنه امتحان ندادم
دوستدار انتقادات و راهنمایی های سروران گرامی هستم
Copy of ۲۰۱۵۰۲۰۲_۰۱۰۷۰۹.jpg Copy of ۲۰۱۵۰۲۰۲_۰۱۰۱۴۸.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
(افسانه باران)
شب تا سحر من بودم لالای باران
اما نمیدانم چرا خوابم نمی برد
۲۰۱۴-۱۰-۱۶ ۱۰.۳۹.۳۰.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
دوستدار راهنماییهای کاربران گرامی
Copy of ۲۰۱۵۰۱۱۰_۱۳۲۳۵۲.jpg ۲۰۱۵۰۱۱۰_۱۳۲۳۵۲.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
زندگی زیباست ای زیبا پسند / زنده اندیشان به زیبایی رسند
انقدر زیباست این بی بازگشت/ کز برایش می توان از جان گذشت
مردن عاشق نمی میراندش / در چراغ تازه می گیراندش
باغها را گر چه دیوار و در است/از هواشان راه با یکدیگر است
شاخه ها را از جدایی گر غم است/ریشه هاشان دست در دست هم است
DSC00095.JPG
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام.مشتاق نظرات و دوستان گرامی
گفتار و کردار و پندارء ایی نیک است که برای ابادانی و شادمانی تمامی مردمان جهان باشد
۲۰۱۴۱۰۱۶_۱۰۲۰۳۴.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
صفحات: 6 7 8 9 10