قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دارای مدرک ممتاز خوشنویسی و هنر جوی دوره فوق ممتاز

مشخصات

موارد دیگر
معصوم
75 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)
معصوم
معصوم
سلام
ادینه بخیر
۲۰۱۵۰۶۱۵_۱۴۴۹۵۱.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
۲۰۱۵۰۶۱۵_۱۴۵۱۰۸.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
خداجو با خداگو فرق دارد

حقیقت با هیاهو فرق دارد

خدا گو حاجی مردم فریب است

خداجو مومن حسرت نصیب است

خداجو را هوای سیم و زر نیست

بجز فکر خدا فکر دگر نیست

خدا جو با خداگو فرق دارد

حقیقت با هیاهو فرق دارد

بسا مشرک که خود قران بدست است

نداند در حقیقت بت پرست است

مهدی سهیلی
ادامه ...
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام بر همه ی بزرگواران
Copy of ۲۰۱۵۰۵۰۸_۱۵۱۳۴۱.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
ازداخل حیاط خونه که به اسمون نگاء میکردم دیدم سهم ما از اسمان به این پهناوری همین یه تیکه شد
بعد عمیقا که فکر کردم فهمیدم مهم کمی و زیادی نیست مهم اینه که این عظمت بی پایان خدا همیشه بالای سر ماست
یا بقول سهراب سپهری(هر کجا هستم باشم اسمان مال من است)
Copy of ۲۰۱۵۰۵۰۸_۱۷۱۰۵۷.jpg ۲۰۱۵۰۵۰۷_۱۷۱۲۳۸.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
Copy of ۲۰۱۵۰۵۰۸_۱۵۰۶۳۰.jpg Copy of ۲۰۱۵۰۵۰۸_۱۵۰۶۰۵.jpg Copy of ۲۰۱۵۰۵۰۸_۱۵۰۷۰۸.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
۲۰۱۵۰۵۰۴_۱۲۱۴۳۰.jpg ۲۰۱۵۰۵۰۴_۱۲۱۴۴۷.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
کار مداد رنگی که اندازش 50 در 70 هستش
DSC00078.JPG
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
صفحات: 5 6 7 8 9