قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دارای مدرک ممتاز خوشنویسی و هنر جوی دوره فوق ممتاز

مشخصات

موارد دیگر
معصوم
75 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(41 کاربر)
معصوم
معصوم
استاد امیر خانی
۲۰۱۵-۱۰-۱۵ ۱۴.۴۴.۲۳.png
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
۲۰۱۵-۱۰-۱۵ ۱۴.۳۱.۰۷.png
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
.گفتمش دم به دم آزار دل زار مکن
گفت اگر یار منی شکوه ز آزار مکن

گفتمش چند توان طعنه ز اغیار شنید
گفت از من بشنو گوش به اغیار مکن

گفتم از درد دل خویش به جانم ، چه کنم
گفت تا جان شودت درد دل ، اظهار مکن

گفتم اقرار به عشق تو نمی کردم کاش
گفت اقرار چو کردی دگر انکار مکن

گفتم آن به که سر خویش فدای تو کنم
از میان ، تیغ بر آورد که زنهار مکن

گفتمش محتشم دلشده را خوار مدار
گفت خود را ز پی عزت او خوار مکن

" محتشم کاشانی "
ادامه ...
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
۲۰۱۵-۰۹-۲۶ ۱۷.۳۸.۵۳.png
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
خار خندید و به گل گفت سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بود
دست بی رحمی نزدیک آمد،
گل سراسیمه ز وحشت افسرد
لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید
صبح فردا که رسید
خار با شبنمی از خواب پرید
گل صميمانه به او گفت سلام...

گل اگر خار نداشت
دل اگر بی غم بود
اگر از بهر كبوتر قفسی تنگ نبود،
زندگی،
عشق،
اسارت،
قهر و آشتی،
همه بی معنا بود . . . .
(فریدون مشیری)
ادامه ...
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
ببخشید اگر خوب نشدء مدتیه تمرین نکردم
۲۰۱۵-۰۹-۰۲ ۱۸.۰۳.۵۷.png
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
معصوم
معصوم
سلام
۲۰۱۵۰۷۳۱_۱۸۵۱۰۵.jpg
دوستدار زیبایی های خدای خوبم
صفحات: 4 5 6 7 8