قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
09139195233

مشخصات

موارد دیگر
مجید مختاری
305 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی علیه الرحمه
seyedhasan6.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی علیه الرحمه
seyedhasan5.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی علیه الرحمه
seyedhasan4.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی علیه الرحمه
seyedhasan3.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی علیه الرحمه
seyedhasan2.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی علیه الرحمه
seyedhasan.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
یه اثر قدیمی از استاد موحد
از کیفیت پایین کپی و اسکن عذرخواهی میکنم
movahed ghadim.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
خط از خوشنویس معاصر امین الله پیرزاد هروی (هرات) متولد 1320 شمسی
pirzad.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
صفحات: 6 7 8 9 10
DB Queries: 99 (0.3986s) | CACHE Queries: 64 (0.0016s) | Script Execution Time: 0.435 | Memory usage: 1.33MB | Server Load Average: 0.1, 0.08, 0.06