قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
09139195233

مشخصات

موارد دیگر
مجید مختاری
305 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

مجید مختاری
مجید مختاری
چلیپایی با کیفیتی بالاتر از استاد محمد حسین عماد الکتاب علیه الرحمه
1298907248_aza-12-24emadolkottab.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
چلیپایی از استاد محمد حسین عماد الکتاب علیه الرحمه
emadolkottab.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی رحمة الله علیه
seyedhasan12.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی رحمة الله علیه
seyedhasan11.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی رحمة الله علیه
seyedhasan10.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی رحمة الله علیه
seyedhasan9.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد سید حسن میرخانی رحمة الله علیه (تخلص بنده در اشعارشان داشتند)
seyedhasan8.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
نسخ و ثلث استاد سید حسن میرخانی رحمة الله علیه
seyedhasan7.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
صفحات: 5 6 7 8 9