قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
09139195233

مشخصات

موارد دیگر
مجید مختاری
305 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

مجید مختاری
مجید مختاری
مرحوم استاد حمید دیرین ... روحش شاد
1387539479602857_orig.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
مرحوم استاد واشقانی...
vasheqani.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
مشق سر کلاسی از مرحوم استاد فضائلی ...
fazaaeli75.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
عصر جمعه دلم به یاد تو میگیرد ای جان هستی!.....


ای کــه یاقــــوت حجــازی و عقیــق یمنی
گل خوشبــوی جـدا مانده ز چشم چمنی
خوبــــرویان فلـک منتظـــــر وصـــــل تـــواند
حیف باشـــد که بیــایی به دعای چو منی
شمـــع در دست گرفتـم رهـم گـــم نشود
غافـــل از اینکه تو شمــع ره هـــر انجمنی
یوسـف فاطمه ! بازار جهان جای تو نیست
کو خــــریدار چنین گوهــر سنگیـــن ثمنی ؟
عرق شرم حبیب ار ز جبینش جاری است
لاف عشقـــت زد و دل داد بـه هـر اهرمنی

السلام علیک یا اباصالح المهدی
ادامه ...
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
اثری از استاد فرادی، تقدیم به هنرمندان گرامی مخصوصا جناب هروی...
foradaa.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد خروش...
khoroush.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
مرحوم استاد واشقانی سال 1364.....
vasheqani.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
مرحوم استاد فضائلی...
fazaaeli.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
صفحات: 10 11 12 13 14