قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
نقل بسم الله الرحمن الرحیم از اثر استاد الاساتید آقای امیرخانی (حفظه الله تعالی)
بسم.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون نسخ عالی-دی 95
نسخ عال.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون چلیپا عالی-دی 95
چل عال.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون ثلث ممتاز -دی 95
ثل مم.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون ثلث عالی-دیماه 95
ثل عال.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون چلیپا نستعلیق ممتاز- دی95
چل ممتاز.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
نسخ دوره ممتاز دیماه 95
نسخ1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سیاه مشق :مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک....دوسه روزی قفسی ساخته اند از بد نم
اجرا 95/10/29
مرغ.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

آخرین آنلاین‌ها

DB Queries: 53 (0.4166s) | CACHE Queries: 11 (0.0009s) | Script Execution Time: 0.544 | Memory usage: 2.02MB | Server Load Average: 0.5, 0.43, 0.31