قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
لیلی
18 پست
لیلی
لیلی
بیراهه رفته بودم
آن شب
دستم را گرفته بود و می کشید
زین بعد همه عمرم را
بیراهه خواهم رفت …
(حسین پناهی)
لیلی
لیلی
من بنده آن دمم که ساقی گوید ، یک جام دگر بگیرو من نتوانم
562128_343819209021031_285127196_n.jpg
لیلی
لیلی
«که می گرفت»؟رها کن صفای صلح کسی...... که آهوان گرفتار را رها می کرد ......ترا به کینه چه دینی است؟کاش می آمد .....کسی که دین جهان را به عشق ادا می کرد .....عصا که مار شد اعجاز بود ......کاش اما کسی به معجزه ای مار را عصا می کرد ...حسین منزوی
لیلی
لیلی
کاش میشد مرهمی بر زخم هایت گذاشت....
625670_476060835739562_644135138_n.jpg
دیدگاه · 1391/05/22 - 14:20 ·
لیلی
لیلی
یادمان نرود که مردم آذربایجان، امشب، فرصتی برای باز کردن «سایت!» و خواندن پیام تسلیت ما در فضای مجازی ندارند... پایگاه‌های خون رسانی را فراموش نکنیم .یا هر کمک ممکن دیگه
426718_453061851400332_990938441_n.jpg
لیلی
لیلی
مسلم کسی را بود روزه داشت .....که درمانده‌ای را دهد نان چاشت
Nastaliq.jpg
لیلی
لیلی
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مساله آموز صد مدرس شد
parto.jpg
لیلی
لیلی
زاغ گويی محتسب شد كز نهيب زخم او ....بلبل رامشگر اندر بوستان مانده‌است لال .......
صفحات: 1 2 3