قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
و فدیناه بذبح عظیم [فایل]
scan0003.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روشنایی دل از خوردن حلال است.امام علی(ع) [فایل]
zyao.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کم اتفاق می افتد کسی پر خور باشد و بیمار نشود.امام علی(ع) [فایل]
شیث آبادگر
شیث آبادگر
مزاح و شوخی بسیار،نشانه احمقی است.امام علی(ع) [فایل]
ksr1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین گناهان دنیا دوستی است.امام علی (ع)
aazmalk.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اکثر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.پیامبر اعظم (ص)
aksarkha.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد. رسول اکرم (ص)
anala.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تاریکیها و فروبستگی ها با خرد روشن می گردند. امام علی (ع)
bal.jpg
صفحات: 7 8 9 10 11