قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اکثر گناهان فرزند آدم از زبان اوست.پیامبر اعظم (ص)
aksarkha.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد. رسول اکرم (ص)
anala.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تاریکیها و فروبستگی ها با خرد روشن می گردند. امام علی (ع)
bal.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
الله اکبر
allaoakbr.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سخن خدا"قرآن"داروی دلست.امام علی(ع)
klamola.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحمت خدا در اثر عفو و گذشت ، بر انسان فرود می آید.امام علی (ع)
balafv.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بی نیازی خردمند به دانش است.امام علی (ع)
ghnaaa.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بسم الله الرحمن الرحیم
bsm13.jpg
صفحات: 7 8 9 10 11