قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکو کاری پس اندازی جاودان است.امام رضا(ع) [فایل]
شیث آبادگر
شیث آبادگر
حفظ نعمت ها در صله رحم است. امام علی(ع) [فایل]
hrast.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بدترین چیزی که در دل جایگزین می شود،کینه توزی است.امام علی(ع) [فایل]
shrma.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
و فدیناه بذبح عظیم [فایل]
scan0003.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روشنایی دل از خوردن حلال است.امام علی(ع) [فایل]
zyao.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کم اتفاق می افتد کسی پر خور باشد و بیمار نشود.امام علی(ع) [فایل]
شیث آبادگر
شیث آبادگر
مزاح و شوخی بسیار،نشانه احمقی است.امام علی(ع) [فایل]
ksr1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین گناهان دنیا دوستی است.امام علی (ع)
aazmalk.jpg
صفحات: 6 7 8 9 10