قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از من نیست جز دانشمند یا دانشجو.پیامبر اکرم(ص) [فایل]
lesamn.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ریشه و اساس همه خوبی ها دانش است. امام علی (ع) [فایل]
alalmasko.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
صدق الله العلی العظیم [فایل]
sdghal.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرجام ستمکاران بد است.امام علی (ع) [فایل]
aghbb.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرمان خدا را کاربستن دستاوردی بزرگست.امام علی (ع) [فایل]
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکو کاری پس اندازی جاودان است.امام رضا(ع) [فایل]
شیث آبادگر
شیث آبادگر
حفظ نعمت ها در صله رحم است. امام علی(ع) [فایل]
hrast.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بدترین چیزی که در دل جایگزین می شود،کینه توزی است.امام علی(ع) [فایل]
shrma.jpg
صفحات: 6 7 8 9 10