قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اساس کارها،به پایان خوب رساندن است.امام علی(ع) [فایل]
mlakl.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
زشتی سخاوت،اسراف است.امام علی(ع) [فایل]
shinals.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.امام علی(ع) [فایل]
lakenza.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از من نیست جز دانشمند یا دانشجو.پیامبر اکرم(ص) [فایل]
lesamn.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ریشه و اساس همه خوبی ها دانش است. امام علی (ع) [فایل]
alalmasko.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
صدق الله العلی العظیم [فایل]
sdghal.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرجام ستمکاران بد است.امام علی (ع) [فایل]
aghbb.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرمان خدا را کاربستن دستاوردی بزرگست.امام علی (ع) [فایل]
صفحات: 5 6 7 8 9