قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اوقات السرور خلسه.امام علی (ع) [فایل]
139.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خوبی بسیار است ،اما کسی که بدان عمل کند کم است.پیامبر اعظم(ص) [فایل]
191.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انا انزلناه قرانا... [فایل]
171.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
و قل رب زدنی علما.قرآن کریم [فایل]
117.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بدترین چیزی که در دل جایگزین می شود،کینه توزی است.امام علی(ع) [فایل]
14.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
الا تذکره لمن یخشی.قرآن کریم/طه/3 [فایل]
scan0050.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس به فتنه ای دامن زند،خود نیز بدان گرفتار شود.اما جعفر صادق (ع) [فایل]
abadgar3.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
حرمت دوست را نگه می دار تا مؤکد شود محبت تو امام علی(ع) [فایل]
takidal.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8