قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس تیغ ستم برکشد،با همان تیغ کشته شود.امام جعفر صادق(ع) [فایل]
38.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط کوفی تزیینی مزهر(گلدار): پر خوری قلب را سخت می کند.رسول اکرم(ص) [فایل]
7710.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بنام خداوند و جان و خرد [فایل]
26.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اول دفتر بنام ایزد دانا:خط کوفی تزیینی مورق(برگ دار) [فایل]
110.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهشت زیر قدم های مادران است.رسول اکرم(ص) [فایل]
27.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
پستی آن است که نعمت را ناسپاسی کنی.امام حسن مجتبی(ع) [فایل]
300.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابها باغهای دانشمندانند.امام علی(ع) [فایل]
255.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسی که نسبت به مردم تکبر نماید،ذلیل و خوار خواهد شد.امام علی(ع)
هر هفته شنبه ها یک اثر به خط کوفی تقدیم عزیزان کلک خیال خواهد شود. [فایل]
320.jpg
صفحات: 2 3 4 5 6