قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
توکلت علی الله
400.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انا مدینه العلم و علی بابها:رسول اکرم(ص)
430.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آدم بردبار به پیامبری نزدیک است.رسول اکرم(ص)
280.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یکساعت داد بهترست از یک سال عبادت.رسول اکرم(ص) [فایل]
2474.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آهنگ نیک شراره بدی را خاموش می کند.امام علی(ع) [فایل]
4410.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
طمع آدمی را خوار می سازد.امام علی(ع)
390.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چه بسیار عزیزی که نادانی اش او را خوار ساخت.امام علی(ع) [فایل]
350.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از چیزی که علمت به آن احاطه کامل ندارد،خبر مده.امام علی(ع)
310.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5