قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 42 کاربر · 187 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انا مدینه العلم و علی بابها:رسول اکرم(ص)
430.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آدم بردبار به پیامبری نزدیک است.رسول اکرم(ص)
280.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یکساعت داد بهترست از یک سال عبادت.رسول اکرم(ص) [فایل]
2474.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آهنگ نیک شراره بدی را خاموش می کند.امام علی(ع) [فایل]
4410.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
طمع آدمی را خوار می سازد.امام علی(ع)
390.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چه بسیار عزیزی که نادانی اش او را خوار ساخت.امام علی(ع) [فایل]
350.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از چیزی که علمت به آن احاطه کامل ندارد،خبر مده.امام علی(ع)
310.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس تیغ ستم برکشد،با همان تیغ کشته شود.امام جعفر صادق(ع) [فایل]
38.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5