قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ستمگران و یارانشان در آتشند.رسول گرامی اسلام(ص)
455.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ارزش هر شخصی به اندازه دانش اوست.امام علی(ع)
122.jpg
حسین امانی
حسین امانی
عدالت و بخشش
Recovered_JPEG Digital Camera_2076.jpg
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
شیث آبادگر
شیث آبادگر
صحت و تندرستی ،بهترین بخشش خداوند است.امام محمد تقی(ع)
46.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ریشه و اساس همه خوبیها دانش است.امام علی(ع)
222.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
توکلت علی الله
400.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انا مدینه العلم و علی بابها:رسول اکرم(ص)
430.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آدم بردبار به پیامبری نزدیک است.رسول اکرم(ص)
280.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5