قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
منم بازمانده ی (حجتهای) خدا در زمین.امام مهدی(عج)
366.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خویشاوندی را پیوند ده،اگر چه با یک خوراک آب باشد.امام رضا(ع)
299.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصف عقل آدمی اظهار دوستی و محبت نسبت به عموم مردم است.امام رضا(ع)
477.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ستمگران و یارانشان در آتشند.رسول گرامی اسلام(ص)
455.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ارزش هر شخصی به اندازه دانش اوست.امام علی(ع)
122.jpg
حسین امانی
حسین امانی
عدالت و بخشش
Recovered_JPEG Digital Camera_2076.jpg
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت!
شیث آبادگر
شیث آبادگر
صحت و تندرستی ،بهترین بخشش خداوند است.امام محمد تقی(ع)
46.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ریشه و اساس همه خوبیها دانش است.امام علی(ع)
222.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15