قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسی که به ادب آموزی وادار شود و بخوبی تربیت گردد،بدکاریش کم خواهد شد.امام علی(ع)از غررالحکم
155.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نعمتها با ستمکاری از بین می روند.امام علی(ع)از غررالحکم
411.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خردمند آنکس باشد که زبانش را در بند کشد.امام علی(ع)از نهج البلاغه
422.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خشم بر زیر دستان گرفتن،پستی است.امام علی النقی(ع)از روضه بحار
499.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
مدارا کردن مردم با یکدیگر از بهترین اعمال است.امام علی(ع)از غررالحکم
482.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
منم بازمانده ی (حجتهای) خدا در زمین.امام مهدی(عج)
366.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خویشاوندی را پیوند ده،اگر چه با یک خوراک آب باشد.امام رضا(ع)
299.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصف عقل آدمی اظهار دوستی و محبت نسبت به عموم مردم است.امام رضا(ع)
477.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15