قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شکر نعمت :از سخنان حضرت علی (ع)
ab131.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وکفی با لله وکیلا
scan0148.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یا ابا عبدالله (ع)
ab142.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر آزارگری در جهنم است. پیامبر اکرم(ص)
ab150.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد. رسول اکرم (ص)
ab117.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بی خبری انسان از عیب هایش ، از بزرگترین گناهان است. امام علی (ع)
ab129.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خدا لعنت کند کسی را که شخصی را به خاطر ثروتش احترام نماید.رسول اکرم (ص)
ab114.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
حسن خلق مایه ی افزایش روزی است. امام جعفر صادق (ع)
ab116.jpg
صفحات: 13 14 15 16 17