قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نعمت ها بهره هایی کوتاه است ولی سپاسگزاری هم نعمت است و هم فرجام را نوید می دهد. امام محمد تقی (ع)
11245.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روزه سپر آتش (جهنم) است. رسول اکرم(ص)
1919.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یا علی (ع)
ab113.jpg
برهانی
برهانی
چند نمونه جالب دیگه از خط کوفی
5a49a4cb5b63b721db45ea967a8f1f12.jpg 6527f03652a5cc558d1550a3b7b0d431.jpg eadab05242e3bc395b4853f173d6e6ea.jpg 0fbd1102761e7916e08c2dd10be2807e.jpg 0376deeb2ebb75f71fee72ba5212ca45.jpg 488e2fe6f36acab1dcfd86a4fee15e96.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انسان با احسان دلها را مسخر می کند. امام علی (ع)
scan0082.jpg
برهانی
برهانی
دو طرح بسم الله با فرم مشابه
_besm_1.jpg _besm_2.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
شیث آبادگر
شیث آبادگر
من از همه مردم عرب فصیح ترم. رسول اکرم (ص)
ab133.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرجام ستمکاران بد است. امام علی (ع)
scan0043.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16