قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنید. امام محمد باقر (ع)
ab122.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ببخشید یکدیگر را تا کینه ها از میان بر خیزد. رسول اکرم (ص)
scan0108.jpg
برهانی
برهانی
جالب و مصور در باب خط کوفی

About the Kufic border [لینک]
a_carved_stone_mihrab_panel_ilkhanid_iran_mid-14th_century_d5358712h.jpg fez3.jpg Khurasan-13th-c-2.jpg Sayyida-Nafisa-Cairo-15th.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نعمت ها بهره هایی کوتاه است ولی سپاسگزاری هم نعمت است و هم فرجام را نوید می دهد. امام محمد تقی (ع)
11245.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روزه سپر آتش (جهنم) است. رسول اکرم(ص)
1919.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یا علی (ع)
ab113.jpg
برهانی
برهانی
چند نمونه جالب دیگه از خط کوفی
5a49a4cb5b63b721db45ea967a8f1f12.jpg 6527f03652a5cc558d1550a3b7b0d431.jpg eadab05242e3bc395b4853f173d6e6ea.jpg 0fbd1102761e7916e08c2dd10be2807e.jpg 0376deeb2ebb75f71fee72ba5212ca45.jpg 488e2fe6f36acab1dcfd86a4fee15e96.jpg
اللهم عجل لمولانا الغریب الفرج
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انسان با احسان دلها را مسخر می کند. امام علی (ع)
scan0082.jpg
صفحات: 11 12 13 14 15