قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دانش بر ترین شرف است که هیچ مزیتی بر او مقدم نیست. امام علی (ع)
alalm.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نادانی تباه کننده همه کارها است. امام علی (ع)
scan0013.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
برکت زندگی در کردار نیک است. امام علی (ع)
brk.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ریشه و اساس کارهای نیکو دانش است. امام علی (ع)
scan0010.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
پر اجرترین عبادت آنست که پنهانی باشد.رسول اکرم(ص)
scan0007.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
گرامی ترین مردم کسی است که پرهیزگار تر است. پیامبر اکرم (ص)
scan0006.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بردباری مانعی در برابر آفت هاست. امام علی (ع)
scan0005.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خدایا سحر خیزی را بر امت من مبارک ساز. پیامبر اکرم (ص)
scan0001.jpg
صفحات: 10 11 12 13 14