قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انا اعطیناک الکوثر
anaa.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کجیها با دانش راست می گردند. امام علی (ع)
bala.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
حسن خلق سر منشأ هر نیکویی است. رسول اکرم (ص)
hsna.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ مردانگی مانند پاکیزگی از گناهان نیست.امام علی (ع)
scan0011.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شرم داشتن شعبه ای از ایمان است. رسول اکرم (ص)
alhy.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انجمن ادبی فانی-قروه درجزین
scan0011.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرصت ها چون ابر می گذرند. رسول اکرم (ص)
alfr.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
عمل بدون علم گمراهی است امام علی (ع)
alalmb.jpg
صفحات: 9 10 11 12 13