قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انجمن ادبی فانی-قروه درجزین
scan0011.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فرصت ها چون ابر می گذرند. رسول اکرم (ص)
alfr.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
عمل بدون علم گمراهی است امام علی (ع)
alalmb.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دانش بر ترین شرف است که هیچ مزیتی بر او مقدم نیست. امام علی (ع)
alalm.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نادانی تباه کننده همه کارها است. امام علی (ع)
scan0013.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
برکت زندگی در کردار نیک است. امام علی (ع)
brk.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ریشه و اساس کارهای نیکو دانش است. امام علی (ع)
scan0010.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
پر اجرترین عبادت آنست که پنهانی باشد.رسول اکرم(ص)
scan0007.jpg
صفحات: 9 10 11 12 13