قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 43 کاربر · 188 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین بی نیازی رد آرزوها است. امام علی (ع)
ashrafal.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکی و احسان همانند زنجیری است بدست و پای انسانی که مورد احسان واقع شده،چیزی جز آن یا سپاسگزاری آنرا باز نکند.امام موسی کاظم(ع)
almar.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
محبتی که به چیزی داری کور و کرت می کند. پیامبر اعظم (ص)
hbkl.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
انا اعطیناک الکوثر
anaa.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کجیها با دانش راست می گردند. امام علی (ع)
bala.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
حسن خلق سر منشأ هر نیکویی است. رسول اکرم (ص)
hsna.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ مردانگی مانند پاکیزگی از گناهان نیست.امام علی (ع)
scan0011.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شرم داشتن شعبه ای از ایمان است. رسول اکرم (ص)
alhy.jpg
صفحات: 8 9 10 11 12