قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
الله اکبر
allaoakbr.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
سخن خدا"قرآن"داروی دلست.امام علی(ع)
klamola.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحمت خدا در اثر عفو و گذشت ، بر انسان فرود می آید.امام علی (ع)
balafv.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بی نیازی خردمند به دانش است.امام علی (ع)
ghnaaa.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بسم الله الرحمن الرحیم
bsm13.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین بی نیازی رد آرزوها است. امام علی (ع)
ashrafal.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکی و احسان همانند زنجیری است بدست و پای انسانی که مورد احسان واقع شده،چیزی جز آن یا سپاسگزاری آنرا باز نکند.امام موسی کاظم(ع)
almar.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
محبتی که به چیزی داری کور و کرت می کند. پیامبر اعظم (ص)
hbkl.jpg
صفحات: 8 9 10 11 12