قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از سال 1361 با استاد دبستانی در اردبیل خوشنویسی را شروع و از سر مشق های استاد بزرگ فرادی مشق کرده ام در دهه 70 گواهینامه دوره عالی را گرفته به جهت مشغله های مختلف در امتحانات بعدی شرکت نکردم

مشخصات

موارد دیگر
حسینعلی رضازاده
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

حسینعلی رضازاده
حسینعلی رضازاده
...
photo_2016-12-28_22-40-58.jpg
خوشنویسی صفای با طن می خواهد
حسینعلی رضازاده
حسینعلی رضازاده
...
photo_2016-12-28_22-39-37.jpg
خوشنویسی صفای با طن می خواهد