قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناس کشاورزی د ررسته تولیدات دامی وشاغل در سازمان جها د کشاورزی میباشم خوشنویسی را از سال 1371 در شهرستان قروه ودر محضر اساتید ارجمند آقایان محمد رضا خداویسی و علیرضا عرفانی اغاز و تا مرحله اخذ درجه ممتاز در خطوط شکسته و کتابت بصورت جهشی پیش رفتم و در خط نستعلیق طی دو مرحله ناموفق بودم واز انجا که استفاده از این هنر اصیل ایرانی در رشته شغلیم کاربردی نداشت و مورد بی مهری واقع شد دیگر ادامه ندادم و شغل دوم خود را کارشناسی رسمی دادگستری انتخاب نمودم ولی همیشه عاشق خوشنویسی و خوشنویسان به نام بودهام وهستم زنده باشید .

مشخصات

موارد دیگر
خسرو کریمی پناه
مرد

بدون پست

khosrow46 هنوز پستی ارسال نکرده