قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
خادم
107 پست

دنبال‌کنندگان

خادم
خادم
در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست
من از کمند تو تا زنده‌ام نخواهم جست
hhe134.jpg
خادم
خادم
ماه خدا رسید و ماه خدا نرسید ...
photo_2015-05-13_10-16-55.jpg
خادم
خادم
زلف مشکین تو یک عمر تامل دارد
نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت
خادم
خادم
پيامبر صلي الله عليه و آله:
تفسير خوش اخلاقى اين است كه اگر دنيا به انسان رو كرد، راضى و خشنود باشد واگر رو نكرد خشمگين و ناراحت نشود.
«كنزالعمّال»
images.jpeg
خادم
خادم
آیت الله بهجت ره:
اگر به ما بگويند امام عصر (عج) در مسجد صفائيه صحبت مي كنند و ما به جاي آنكه خدمت ايشان برسيم و از بيانات حضرتش استفاده كنيم بنشينيم كتاب هاي ديگري را مطالعه كنيم چقدر زشت است؛
همچنين اگر ما به جاي آنكه سخنان و معارف اهل بيت رافرابگيريم به كارهاي غير ضروري ديگر بپردازيم همان قدر زشت مي باشد.
91216_632.jpg
خادم
خادم
وجود پاره اي از سخنان نادرست و بي اساس پيرامون شخصيت آسماني امام مهدي عج موجب شد ه است كه چهره اي غيرواقعي و اسطوره اي از ايشان ترسيم گردد و اين گونه پنداشته شود كه امام مهدي ، شخصيتي افسانه اي است، د ر حالي که ايشان در ميان ما زندگي مي كنند و نسبت به زندگي ما آگاهي و اشراف دارند ...
امام صادق(ع) می‌فرماید: مثل حضرت مهدی مثل یوسف(ع) است، او در میان مردم است و او را مشاهده می‌كنند ولی نمی‌شناسند تا اینكه خداوند به او اذن دهد و او خودش را معرفی كند.
IMG_20160705_163757.jpg
خادم
خادم
ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر
در وی هزار سال چو نوح آرمیده گیر
بستان و باغ ساخته و اندران بسی
ایوان و قصر سر به فلک بر کشیده گیر
هر گنچ و هر خزانه که شاهان نهاده‌اند
آن گنج و آن خزانه به چنگ آوریده گیر
با دوستان مشفق و یاران مهربان
بنشسته و شراب مروق کشیده گیر
هر بنده‌ای که هست به بلغار و هند و روم
آن بنده را به سیم و زر خود خریده گیر
هر ماهرو که هست در ایام روزگار
آن را به ناز در بر خود آرمیده گیر
هر نعمتی که هست به عالم تو خورده دان
هر لذتی که هست سراسر چشیده گیر
چون پادشاه عدل ابر تخت سلطنت
صد جامهٔ حریر به دولت دریده گیر
آواز رود و بربط و نای و سرود و چنگ
وین طنطنه که می‌شنوی هم شنیده گیر
چندین هزار اطلس و زربفت قیمتی
پوشیده در تنعم و آنگه دریده گیر
در آرزوی آب حیاتی تو هر زمان
مانند خضر گرد جهان در دویده گیر
تو هم‌چو عنکبوتی و حال جهان مگس
چون عنکبوت گرد مگس بر تنیده گیر
گیرم تو را که مال ز قارون فزون شود
عمرت به عمر نوح پیمبر رسیده گیر
روز پسین چه سود بجز آه و حسرتت
صد بار پشت دست به دندان گزیده گیر
سعدی تو نیز ازین قفس تنگنای دهر
روزی قفس بریده و مرغش پریده گیر
ادامه ...
خادم
خادم
برگرفته از :کتاب سیمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن. نوشته استاد اباذری.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15