قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
kateeeb
3 پست
kateeeb
kateeeb
گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من ......گیسوان تو شب بی پایان .....جنگل عطرآلود..... شکن گیسوی تو ....موج دریای خیال.... کاش با زورق اندیشه شبی ....از شط گیسوی مواج تو من..... بوسه زن بر سر هر موج گذر می کردم ......کاش بر این شط مواج سیاه ....همه ی عمر سفر می کردم.... من هنوز از اثر عطر نفسهای تو سرشار سرور ....گیسوان تو در اندیشه ی من ....گرم رقصی موزون.... کاشکی پنجه ی من .....در شب گیسوی پر پیچ تو راهی می جست ...چشم من چشمه ی زاینده ی اشک ....گونه ام بستر رود .....کاشکی همچو حبابی بر آب ....در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود.
kateeeb
kateeeb
تو را عشق همچون خودی ز آب و گل.............. رباید همی صبر و آرام دل ................... به بیداریش فتنه برخد و خال.................... به خواب اندرش پای بند خیال
kateeeb
kateeeb
ای دل مبتلای من شیفته ی هوای تو..................دیده دلم بسی بلا آن همه از برای تو