قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
ناصر علاءالدینی
307 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
{-35-}کردستان {-35-}
cnumute4d5ynz8a9vp0b.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
...........
Untitled-1.JPG
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
.....
1365267764866704_orig.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
بحر عشق
نمایشگاه خوشنویسی
آثار : استاد علی اشرف صندوق آبادی نایب ریس انجمن خوشنویسان ایران
مکان : سنندج - خ فردوسی نگارخانه ارشاد
Capture3.JPG Capture2.JPG Capture0.JPG Capture1.JPG Capture4.JPG Capture5.JPG Capture6.JPG Capture7.JPG Capture8.JPG Capture9.JPG Capture10.JPG Capture11.JPG Capture12.JPG Capture13.JPG Capture14.JPG Capture15.JPG Capture16.JPG Capture17.JPG Capture18.JPG Capture19.JPG Capture20.JPG Capture21.JPG
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
تقدیم به همه
Capturevvvvvvv.JPG
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
سلام روزتون بخیر و خوشی انشاا... :سلام
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
تسبیحی بافته ام !!!! نه از سنگ ... نه از چوب ... نه از مروارید .... تک به تک مهربانیهایتان را به نخ کشیده ام تا برای شادمانیهایتان دعا کنم .
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
استاد گفت : با دوست جمله بساز خندیدم ،نمیدانست ، با دوست دنیا میسازند نه جمله !
دل آرام گیرد به خدا
صفحات: 12 13 14 15 16