قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
ناصر علاءالدینی
311 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
کم سن و سال ترین بیننده نمایشگاهم
3.JPG
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
...
5666333.JPG
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
تقدیم به وجود گل همه ی دوستان و اساتید کلک خیال
Roses-Flowers-Bushes-Pink-Leaves-Buds-1800x2880.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ {-35-}{-65-}{-69-}{-74-}{-81-}{-97-}{-117-}{-130-}{-140-}{-140-}{-140-}{-217-}{-217-}
دیدگاه · 1393/01/1 - 14:45 ·
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
بهار تکرار گل است و بهشت تکرار بهار با ضریب بی نهایت ، اگر بهار را در خود تکرار کنیم بهشت همین جاست . پیشاپیش نوروز 93 بر شما و خانواده ی کلک خیال مبارک.
5885858-7.jpg
دیدگاه · 1392/12/29 - 13:52 ·
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
آثار استاد بزرگوار
1263635432_kaboli-asar-82.jpg 1263633727_kaboli-asar-9.jpg 1263634308_kaboli-asar-39.jpg 1263635454_kaboli-asar-81.jpg 1263635486_kaboli-asar-86.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
آثار استاد
1263633681_kaboli-asar.jpg 1263633686_kaboli-asar-10.jpg 1263633702_kaboli-asar-5.jpg 1263633717_kaboli-asar-6.jpg 1263633700_kaboli-asar-3.jpg 1263633720_kaboli-asar-4.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
کلاس استاد کابلی در کشور کانادا
66.JPG 1292570400_os-kaboli-kanada-21.jpg 1292570390_os-kaboli-kanada-23.jpg
دل آرام گیرد به خدا
صفحات: 11 12 13 14 15