قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
ناصر علاءالدینی
307 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
بهار تکرار گل است و بهشت تکرار بهار با ضریب بی نهایت ، اگر بهار را در خود تکرار کنیم بهشت همین جاست . پیشاپیش نوروز 93 بر شما و خانواده ی کلک خیال مبارک.
5885858-7.jpg
دیدگاه · 1392/12/29 - 13:52 ·
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
آثار استاد بزرگوار
1263635432_kaboli-asar-82.jpg 1263633727_kaboli-asar-9.jpg 1263634308_kaboli-asar-39.jpg 1263635454_kaboli-asar-81.jpg 1263635486_kaboli-asar-86.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
آثار استاد
1263633681_kaboli-asar.jpg 1263633686_kaboli-asar-10.jpg 1263633702_kaboli-asar-5.jpg 1263633717_kaboli-asar-6.jpg 1263633700_kaboli-asar-3.jpg 1263633720_kaboli-asar-4.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
کلاس استاد کابلی در کشور کانادا
66.JPG 1292570400_os-kaboli-kanada-21.jpg 1292570390_os-kaboli-kanada-23.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
اثر استاد قربانی
11012011033.jpg
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
آمیـــــــن
22.JPG
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
هفته وحدت بر خانواده کلک خیال مبــــــــــــــــــــــــــــــــــارک انشاا...
1687_634687528663513622_l.jpg
دیدگاه · 1392/10/28 - 19:27 ·
دل آرام گیرد به خدا
ناصر علاءالدینی
ناصر علاءالدینی
آبیدر سنندج
امیریه_آبیدر_سنندج.jpg
دل آرام گیرد به خدا
صفحات: 11 12 13 14 15