قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
karim kiani
3 پست
karim kiani
karim kiani
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن
karimkiani3.JPG
karim kiani
karim kiani
چشمت بغمزه خون خورد و می پسندی.
kiani1.JPG
karim kiani
karim kiani
سال نو بر همه دوستان خوشنویس مبارک. سیاه مشق زیر از آخرین کارهای سال 1389 بنده است. متن اثر: ماییم و ندامت و تحیر سرگشته به وادی تفکر دردا که به اب پی نبردیم سرگشته درین سراب مردیم
DSC01340.JPG