قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنر آموز خوشنویسی

مشخصات

موارد دیگر
جواد
311 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جواد
جواد
محمدرضا شجریان به خودش نمره‌ی 100 داد

http://isna.ir/fa/news/92062213544/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%DB%8C-100-%D8%AF%D8%A7%D8%AF [لینک]
hemmat khahi (3 of 7)-5.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
فی البداهه . جهت شرکت در فراخوان
قلم 8 میلیمتر
Photo0353.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
صدای تو را دوست دارم
صدای تو، از آن و از جاودان می‌سراید
صدای تو از لاله‌زاران که در یاد
می‌آید
صدای تو
از آنسوی شور
ازپشت بیداد می آید
و جان و دل من
دل و جانم
از آن
به فریاد می آید
صدای تو اندوه خیام را دارد
در آن دم
که چون کهکشان
حرفی از ماهتاب و ستاره
نوای غزلهای حافظ
بر آن شادخواران و اندوه گزاران
ببارد
بشارت

صدای تو را،
رنگ و بوی صدای تو را، دوست دارم

جهان در صدای تو آبی ‌ست
و زیر و بم هر چه از اصفهان
در صدای تو آبی ست
و هر سنت از دیرگاهان و هر بدعت از ناگهان در صدای تو آبی ست
ادامه ... 585501_P3BdME9u.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
هر کو نکند فهمی زین کلک خیـــــــال انگیز ..
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد .
Photo0062.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
..

آنامین دیزینه باشیمی قویوب
دونیانین فیکرینی، آتماغیم گلدی
(شهریار)

.. مشق امشب ..
Untitled-31.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
تمرین کتابت جهت امتحانات و اصلاح استادم ...
Photo0348.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
منتظر نظرات و راهنمایی های دوستان هستم
Photo0103.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
جهت شرکت در جشنواره کلک خیال تحریر شد
Photo0102.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
صفحات: 6 7 8 9 10