قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنر آموز خوشنویسی

مشخصات

موارد دیگر
جواد
311 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جواد
جواد
شب نویسی ....
200778.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
با هم نویسان
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعی ست که جانها همه پروانه اوست
1112000.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
بجهت همنویسی بداهه ای تحریر شد .
222020.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ...
1383587706_moharram92-64.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
بی تو مهتاب شبی ...
1398253_3563728708491_25084783_o.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
استاد زدوار
1377963_342151215929791_2143627669_n.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
تا ابد لحظه به لحظه دل من
با همه مستی و شیدایی و عشق
همه تقدیم تو باد
1176249_3390376254788_53243042_n.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
جواد
جواد
ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی
1002938_3218252071791_145452380_n.jpg
رواق منظر چشم من ، آشیانه توست ... کرم نما و فرودا ،که خانه ،خانه توست
صفحات: 4 5 6 7 8