قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
لیسانس گرافیک (ارتباط تصویری)ازدانشکده هنرومعماری ؛افتخار شاگردی نزد استاد کیوان مصباحی ودرحال حاضردرزمینه طراحی گرافیک ومعماری داخلی ودکوراسیون فعالیت دارم.

مشخصات

موارد دیگر
سعیدجلالی فر
102 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
بادسردآرام برصحراگذشت
سبزه زاران رفته رفته زردگشت
IMG_20180905_154239_330_1.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
اندیشه کن ازفقروتنگدستی
ای آنکه فقیرت در جواراست
IMG_20180901_022450_596.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
اندیشه کن ازفقروتنگدستی
ای آنکه فقیرت درجواراست
IMG_20180901_155111_917_1.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
این جستجو نبود
IMG_20160218_015142.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
ستایش بود خاص آن کردگار
که باشد دوگیتی ازاوبرقرار


قلم یک سانت -ابعاد۵۰×۳۵
IMG_20150705_004345.JPG
5 دیدگاه · 1394/04/25 - 23:09 در سیاه مشق توسط Mobile ·
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
الهی بیزارم ازطاعتی که مرابه عجب آورد
IMG_20150711_170548.JPG
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
رقص دوایر۲(اثری اززنده یاداستادعبدالله فرادی)
IMG_20150626_003651.JPG
8 دیدگاه · 1394/04/5 - 01:58 در استاد عبداله فرادی توسط Mobile ·
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
کارم چوزلف یارپریشان ودرهمست
IMG_20150624_010325.JPG
6 دیدگاه · 1394/04/3 - 01:04 در سیاه مشق توسط Mobile ·
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13