قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دوره ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اینستاگرام :https://www.instagram.com/abounajmi22/ وب سایت:www.abounajmi.com

مشخصات

موارد دیگر
جلال الدین ابونجمی
76 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-12-15-PHOTO-00000054.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
چلیپا
2016-12-13-PHOTO-00000082.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سطر
2016-12-05-PHOTO-00000004.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
چلیپا
photo(2).JPG
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سوره حمد واخلاص
2016-11-28-PHOTO-00000023.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
چلیپا
2016-11-26-PHOTO-00000020.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط نستعلیق
2016-11-20-PHOTO-00000010.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط نستعلیق
2016-11-14-PHOTO-00000203.jpg 2016-11-14-PHOTO-00000204.jpg
صفحات: 6 7 8 9 10