قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دوره ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران وب سایت:www.abounajmi.com

مشخصات

موارد دیگر
جلال الدین ابونجمی
62 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط نستعلیق
2016-11-20-PHOTO-00000010.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط نستعلیق
2016-11-14-PHOTO-00000203.jpg 2016-11-14-PHOTO-00000204.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
کی رفته ای زدل که تمنا کنم ترا
814719476_32035.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
گفتم هوای میکده غم میبرد زدل
814716995_26014.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-09-PHOTO-00000004.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-08-PHOTO-00000003.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-18-PHOTO-00000007.jpg
www.abounajmi.com
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط شکسته
2016-09-22-PHOTO-00000015.jpg
www.abounajmi.com
صفحات: 4 5 6 7 8
DB Queries: 53 (0.3124s) | CACHE Queries: 21 (0.0008s) | Script Execution Time: 0.350 | Memory usage: 1.17MB | Server Load Average: 0.25, 0.24, 0.16