قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دوره ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اینستاگرام :https://www.instagram.com/abounajmi22/ وب سایت:www.abounajmi.com

مشخصات

موارد دیگر
جلال الدین ابونجمی
76 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سیاه مشق
بر مفرش خاك خفتكان ميبينم
در زير زمين نهفتكان ميبينم
از خيام نيشابوري
photo5918181771445381468.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
نستعلیق
photo5909238983815178585.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
تلفیقی خط لاتین و نستعلیق
2017-06-04-PHOTO-00002440.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط لاتین
photo5866181477111277661.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط لاتین
2017-05-29-PHOTO-00002589.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
خط لاتین
2017-05-26-PHOTO-00000344.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
چلیپای شکسته
1.JPG
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
I may not be the fastest I may not be the tallest Or the strongest I may not be the best Or the brightest But one thing I can do better Than anyone else... That is To be me
photo.JPG
صفحات: 4 5 6 7 8