قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دوره ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اینستاگرام :https://www.instagram.com/abounajmi22/ وب سایت:www.abounajmi.com

مشخصات

موارد دیگر
جلال الدین ابونجمی
98 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
آیت الکرسی
photo5911042818539892047.jpg photo5909019498101452029.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
تلفیقی لاتین و نستعلیق
photo5893383433437162696.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
New Year
photo5877683021572845027.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
از دل برود هر انکه از دیده برفت
photo5841426921999674822.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک

از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش

دور خوبی گذران است نصیحت بشنو

چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن

بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو
ادامه ... photo5807658312865525119.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
گفتارنیک پندار نیک کردار نیک
photo5792070914475666614.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
وان یکاد
photo5764619497859296473.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
شکسته
photo6007979599050419080.jpg
صفحات: 2 3 4 5 6