قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دوره ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اینستاگرام :https://www.instagram.com/abounajmi22/ وب سایت:www.abounajmi.com

مشخصات

موارد دیگر
جلال الدین ابونجمی
76 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
23421461_1867991136824876_3661206762230382592_n.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سطر نویسی
photo5774118062847536405.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سیاه مشق
photo5994840289069607421.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
این قاله عمر عجب میگذرد
photo5983338778967780105.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست
photo5987873727561444066.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
به سراغ من اگر مي آييد،

پشت هيچستانم‌.

پشت هيچستان جايي است‌.

پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است

كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک.

روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظريفی ست که صبح

به سر تپه ی معراج شقايق رفتند.

پشت هيچستان‌، چتر خواهش باز است‌:

تا نسيم عطشي در بن برگي بدود،

زنگ باران به صدا مي آيد.

آدم اين جا تنهاست

و در اين تنهايی، سايه نارونی تا ابديت جاری ست‌.

به سراغ من اگر مي آييد،

نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد

چينی نازک تنهايي من‌
ادامه ... photo5940631015745759801.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
photo5935844669831359031.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سطر
photo5926775627342523085.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5