قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و دوره ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران اینستاگرام :https://www.instagram.com/abounajmi22/ وب سایت:www.abounajmi.com

مشخصات

موارد دیگر
جلال الدین ابونجمی
98 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

بنده من شو و برخور ز همه سیمتنان

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری

شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد

گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم

که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان

گفت حافظ من و تو محرم این راز نه‌ایم

از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان
ادامه ... IMG-20180508-WA0014.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سیاه مشق
IMG-20180511-WA0008.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
سوره عصر
IMG-20180508-WA0003.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
بود آیا که در میکده ها بگشایند
photo5985498069480877433.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
ما بر دهل عشق دستک زده ایم
photo5983246269667192191.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
صایب تبریزی
photo5967276095201979524.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
نامدگان و رفتگان از دو كرانه زمان
سوي تو مي‌دوند هان! اي تو هميشه در ميان
اي كه نهان نشسته‌اي باغ درون هسته‌اي
هسته فرو شكسته‌اي كاين همه باغ شد روان
سايه
photo5940289862198471518.jpg
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
photo5913657946817015203.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5