قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنرمندان و بزرگواران عزیز آثار زیبا و بداهه نویسی های غیر از مشق کارگاه را میتوانید در این گروه به اشتراک در آورید

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آثـــار کــاربـــران

گروه عمومی · 268 کاربر · 1327 پست

ارسالهای آثـــار کــاربـــران

رند عالم سوز
رند عالم سوز
طراحی اسم پری عیسی زاده
به خط شکسته
به قلم رند
IMG_20170121_202232_662.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
حافظ
به قلم رند
IMG_20170117_190359_058.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
تقدیم به آتش نشانان وطن
به قلم رند
IMG_20170119_191132_675.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ
خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن
ابوسعید ابوالخیر
خط و ترکیب
به قلم رند
4476778.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
سیمین بهبهانی
خط و ترکیب بداهه
به قلم رند
47777554.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نوشتن کلمه ویستا
با شکلی متفاوت
با خط شکسته
به قلم رند
5599888.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
سنگ ها بسته اند و سگ ها رها
خط و ترکیب بداهه
به قلم رند
477774564.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
جلال الدین ابونجمی
جلال الدین ابونجمی
بیتو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
photo1032999640132331596.jpg
www.abounajmi.com
صفحات: 5 6 7 8 9
DB Queries: 47 (0.2013s) | CACHE Queries: 43 (0.0027s) | Script Execution Time: 0.238 | Memory usage: 2.41MB | Server Load Average: 0.16, 0.12, 0.09