قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنرمندان و بزرگواران عزیز آثار زیبا و بداهه نویسی های غیر از مشق کارگاه را میتوانید در این گروه به اشتراک در آورید

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

آثـــار کــاربـــران

گروه عمومی · 269 کاربر · 1402 پست

ارسالهای آثـــار کــاربـــران

رند عالم سوز
رند عالم سوز
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک
حافظ
66665488.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت...
حافظ
5444444.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
سعدی
545564.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
شبانه های مرا می شود سحر باشی
محمد علی بهمنی
1446888.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
خوش باش دمی که زندگانی این است
خیام
4555447.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
باران باش و ببار
مپرس کاسه های خالی از آن کیست؟
554588.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند
حافظ
5555566885.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
زاهد ظاهرپرست از حال ما اگاه نیست
حافظ
24454.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 12 13 14 15 16
DB Queries: 44 (0.2291s) | CACHE Queries: 35 (0.002s) | Script Execution Time: 0.273 | Memory usage: 1.19MB | Server Load Average: 0.25, 0.19, 0.16