قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
ابوالفضل شیخ ذکریا
8 پست
مرد
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
اثری از خودم ....
IMAG0205.jpg
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
کلاس استاد قادری
CIMG0526.JPG
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
آقایان شکیبا وسیوند در حال بداهه نویسی آیات قران
IMAG0006.jpg
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
خط استاد احمد علی جهانشاهی از سیرجان
jahanshahi547.JPG
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
نوشته شده توسط مسلم کریمی خوشنویس سیرجانی
992916_502595933154902_509465356_n.jpg
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
دیدار با استاد در مراسم رونمایی قران کریم نوشته شده توسط خوشنویسان کرمان در سرچشمه
CIMG0756.JPG
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
استاد جهانشاهی در حال بداهه نویسی آیات قران
IMAG0003.jpg
ابوالفضل شیخ ذکریا
ابوالفضل شیخ ذکریا
حضور استاد سبزه در سیرجان
1359021643218880_large.jpg