قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حسین رحیمیان عبدی منولدشهرستان خرم آباد،عضوانجمن خوشنویسان

مشخصات

موارد دیگر
حسین رحیمیان عبدی
23 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
.
IMG_0448.JPG
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
دل خویش رابگفتم چوتودوست میگرفتم
نه عجب که خوبرویان بکنندبی وفایی
Pic102.png
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
دشمن داناکه غم جان بود
بهترازآن دوست که نادان بود
Untitled8
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
نفس اژدرهاست اوکی مرده است
ازغم بی آلیتی افسرده است
Untitled11
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
توکافردل نمی بندی نقاب زلف ومی ترسم
که محرابم بگرداندخم آن دلستان ابرو
Untitled12
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
دلت به وصل گل ای بلبل صباخوش باد
که درچمن همه گلبانک عاشقانه توست
Untitled3
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
..
1452374017994.jpg
شکسته حال
حسین رحیمیان عبدی
حسین رحیمیان عبدی
مرنجان دلم راکه این مرغ وحشی
زبامی که برخاست مشکل نشیند
شکسته حال
صفحات: 1 2 3