قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مدرس انجمن خوشنویسان تهران افتخار شاگردی در مکتب استاد اخوین را دارم

مشخصات

موارد دیگر
سياوش حسيني
335 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(134 کاربر)
سياوش حسيني
سياوش حسيني
غم مخور فردا شفيع تو منم
مالك روحم نه مملوك تنم
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
غم زمانه كه هيچش كران نمي بينم
دواش جز مي چون ارغوان نمي بينم
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر شكسته
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
image.jpeg
سياوش حسيني
سياوش حسيني
سطر
image.jpeg
صفحات: 1 2 3 4 5